RAZEM Z RODZICEM

Odkrywamy razem Świat™

KIEDY?

ŚRODA
Grupa A (12 do 18 mscy) 10:00 – 11:00

Grupa B (18 mscy – 3 lat) 11:30 -12:30

Grupa C (od 1 roku do 3 lat) 16:30 -17:30

PROGRAM ZAJĘĆ

Przywitania na kręgu i zabawy integracyjnych.

Część zasadnicza, w której skład wchodzą różne aktywności: plastyczne, sensoryczne, muzyczno-rytmiczne, ruchowe, czy zdobywania wiedzy o świecie.

Zakończenie, nagrodzenie uczestników oraz zasłużony relaks.

METODY I FORMY PRACY

Do stworzenia programu zajęć  Odkrywamy razem świat™
wykorzystane zostały różnorodne metody dydaktyczne
i atrakcyjne formy pracy z dzieckiem:

Zabawy Fundamentalne
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Pedagogika Zabawy i Pedagogika Cyrku
Pedagogika Marii Montessori
Elementy Integracji Sensorycznej
Zabawy logopedyczne i  logorytmiczne
Zabawy Paluszkowe i Dziecięce masażyki
Różnego rodzaju techniki artystycznego wyrazu
Zabawy rytmiczne przy udziale instrumentów
Gry z piłkami, szarfami i woreczkami
Animacje przy użyciu kolorowej chusty

KORZYŚCI DLA DZIECKA

Dzięki udziałowi w zajęciach dziecko ma możliwość:

Aktywnego spędzenia czasu ze swoim rodzicem. Wszechstronnego rozwoju dzięki różnorodnym zabawom i aktywnościom. Zabawy i nauki w specjalnie zaaranżowanej do tego przestrzeni, która powstała z myślą o potrzebach i zainteresowaniach dziecka. Zdobycia wielu nowych doświadczeń. Spędzenia czasu z rówieśnikami , nawiązania pierwszych więzi społecznych, poznania zasad funkcjonowania w grupie.

Koszt

120 zł karnet miesięczny

Można dołączyć w dowolnym momencie miesiąca, wówczas cena zostaje wyliczona indywidulanie

30 zł pojedyncze wejście

Z pojedynczego wejścia można skorzystać, tylko raz w celu wypróbowania zajęć

Już dzis możesz zapisać swojego maluszka